Afrekenen per bestek


Systhema heeft een oplossing voor bestekschrijvers die incidenteel een bestek schrijven, maar dan wel op basis van de uitgebreide en gevalideerde de STABU-systematiek. Met de S-Bestek PayPerBestek-licentie, is het mogelijk om per bestek te betalen. Dit is ideaal voor bestekschrijvers die maar een paar bestekken per jaar maken.

De bestaande softwarelicentie- en STABU-Bouwbreed licentiekosten levert een te hoge drempel op voor deze incidentele bestekschrijvers. De kosten gaan voor de baten uit.

Om een onbeperkt aantal bestekken te maken heeft de gebruiker twee licenties nodig om met S-Bestek te werken. Een STABU-Bouwbreed-licentie en een S-Bestek Compleet-licentie.
Om gebruik te maken van S-Bestek PayPerBestek heeft de gebruiker een S-Bestek PayPerBestek-licentie en een STABU-Projectbesteklicentie nodig.

STABU-licentiekosten (Projectbesteklicentie)
Wij zijn met STABU overeengekomen dat STABU een vast bedrag van 220 per bestek rekent voor het gebruik van de STABU-licentie. STABU noemt dit de STABU-Projectbesteklicentie.
Nadat de gebruiker binnen 1 jaar meer dan 5 bestekken maakt, wordt voor de daaropvolgende bestekken (vanaf 6e bestek) geen STABU-Projectlicentie meer te betaald.
De STABU-Projectlicentie gaat dan automatisch over in de standaard STABU Bouwbreed-licentie. De totale kosten van de STABU-Projectbesteklicentie zal dus nooit duurder worden dan €1.100/jaar voor het eerste jaar.
Na het eerste jaar kan de gebruiker weer een STABU-Projectbesteklicentie afnemen of overgaan op de standaard STABU Bouwbreed-licentie waarmee een onbeperkt aantal bestekken kan worden gemaakt, deze kost €1.048/jaar (prijspeil 2020).

Softwarelicentiekosten S-Bestek (PayPerBestek-licentie)
Het licentiemodel van S-Bestek is gekoppeld aan de STABU-licentie. Voor S-Bestek wordt € 175 per bestek betaald. Net als bij de STABU-licentie betaald de gebruiker, die meer dan 5 bestekken maakt in 1 jaar, geen S-Bestek PayPerBestek-licentie meer. De licentie gaat automatisch over in de S-Bestek Compleet-licentie. De totale kosten van de S-Bestek PayPerBestek-licentie zal nooit duurder worden dan € 750/jaar voor het eerste jaar.
Na het eerste jaar kan de gebruiker weer een S-Bestek PayPerBestek-licentie afnemen of overgaan naar de S-Bestek Compleet-licentie, waarmee een onbeperkt aantal bestekken kan worden gemaakt, deze kost € 650/jaar (prijspeil 2020). Bij het afnemen van het eerste bestek is twee uur consultancy verplicht a €95.

Beschikbaarheid bestekken en geldigheid licenties
De STABU-Projectbesteklicentie en S-Bestek PayPerBestek-licentie zijn 24 maanden geldig vanaf het aanmaken van het bestek. Er moet opnieuw worden afgerekend wanneer het bestek  wordt gewijzigd. Het projectbestek blijft na verloop van de licentie nog 5 jaar bewaard en is gedurende deze periode in te zien.

Aanbieding
Systhema biedt hiermee een oplossing om, de incidentele bestekschrijver, betaalbare en kwalitatieve bestekken te kunnen maken.

Samenvatting te nemen stappen en werking:

  • De gebruiker sluit een licentie af voor gebruik STABU-systematiek bij STABU.
  • De gebruiker krijgt inloggegevens voor MijnSTABU.
  • De gebruiker maakt een projectbestek-token per bestek op MijnSTABU.
  • De gebruiker levert deze token aan Systhema. Systhema zal de token opslaan bij de bedrijfs- en gebruikersgegevens in de S-Bestek portal.
  • De gebruiker wordt gewezen op de algemene voorwaarden voor projectbestekken binnen S-Bestek en moet deze accepteren.
  • De projectbestek-token van de gebruiker wordt na inloggen elke keer gevalideerd met de project-token bij STABU.
  • De gebruiker kan de naam van een bestek niet meer wijzigen,
  • De gebruiker beschikt over de volledige S-Bestek functionaliteit.
Alle prijzen zijn excl. BTW