Artikel Bestek uit zijn isolement

Bestek uit zijn isolement

De bouw staat voor een aantal grote uitdagingen. Denk daarbij aan de behoefte aan woningbouw en tegelijkertijd de beperkingen n.a.v. het stikstof en PFAS probleem. Nieuwe wetgeving zoals de Wet Kwaliteitsborging voor de Bouw (WKB). Een enorme schaarste aan technisch personeel. Digitalisering en samenwerking is de oplossing voor deze enorme uitdagingen.  Er is inmiddels op dit gebied op sectoraal niveau een aantal initiatieven opgestart waaronder DigiDealGO, BIM Loket en de Bouwagenda.

De basis voor vooruitgang is samen, slimmer en sneller. Het is tijd voor het omschoppen van heilige huisjes en meer te gaan samenwerken in de bouwkolom. Velen beginnen zelf in te zien dat er steeds meer moet gebeuren met minder gespecialiseerd personeel. De vergrijzing is een feit en de aanwas van jonge mensen is beperkt, mede door het conservatieve imago van de bouw. “We doen het altijd al zo…”werkt dus niet meer. Tijd voor verandering!

Positie van het bestek

De positie van het bestek is veranderd met de komst van BIM. Het bestek als traditioneel bestekboek wordt nog maar zelden vervaardigd. Als we nu over het bestek praten, bedoelen we het (specificeren) vastleggen van technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden.

Tijdens de bouwcrisis werden er nog maar weinig of geen bestekken gemaakt met als gevolg dat de opdrachtgever vaak niet kreeg wat hij wilde of niet voldeed aan zijn kwaliteitseisen.

Het specificeren begint weer aan populariteit te winnen door verschillende ontwikkelingen zoals:

 • De wens/eis van de overheid om een Gebouwdossier op te leveren na realisatie. De beschrijving van de materialen en hoe het is toegepast kan daarvoor uit de specificaties worden gehaald.
 • Het Materiaalpaspoort (zie Madaster) is hot om als bouw een bijdrage te leveren aan de circulaire economie. Ook hiervoor moet u weten wat er aan materialen in je gebouw zitten en ook daarvoor is een goede specificatie, mits voortdurend up-to-date gehouden aan de as-build situatie, erg nuttig.
 • Het Programma van Eisen speelt een belangrijke rol om aan je opdrachtgever te kunnen aantonen dat u aan al zijn eisen hebt voldaan. Door het PvE, bestekspecificaties en objecten in BIM aan elkaar te koppelen, wordt het eenvoudiger om aan te tonen dat aan de eisen is voldaan.

Plaatje integraties met S-Bestek

Stappen maken

Zoals gezegd: de basis voor vooruitgang is samen, slimmer en sneller. Systhema voegt er nog een ‘S’ aan toe en wel S-Bestek. Met S-Bestek werk je samen, slimmer en sneller. S-Bestek is een moderne webbased (SaaS) bestekprogramma waarbij de specificaties centraal staan en op eenvoudige wijze informatie kan worden uitgewisseld met andere disciplines in de bouwkolom.

Om dit mogelijk te maken zijn de volgende integraties zijn reeds gerealiseerd:

 • Integratie met 12Build. Het door de hoofdaannemer in S-Bestek gemaakte specificaties kan eenvoudig worden gedeeld met onderaannemers via een URL. De onderaannemers krijgen niet alleen het hele bestek te zien maar ook het deel waar de offerte voor wordt aangevraagd (viewerprofiel). Digitaal kunnen vragen gesteld en antwoorden worden gedeeld over elk item in het bestek.
 • Integratie met BIM. Binnen S-Bestek is het mogelijk om een IFC-file in te lezen en daaruit de BIM Basis ILS properties te halen die voor de bestekschrijver relevant zijn voor het vervaardigen van de specificaties. De properties worden gegroepeerd op de 4-cijferige NL/SfB code.
  Na het vervaardigen van de specificaties kan een URL worden teruggeschreven in het model zodat de specificatie(s) gekoppeld zijn aan het betreffende BIM-object.
 • Werken met Ruimte Specs. Binnen S-Bestek is het mogelijk een Metrisch 3D-model te koppelen aan ruimtespecificaties. Per ruimte worden de wanden, vloeren en plafond gespecificeerd en gekoppeld aan een ruimte. Voordeel is dat het model Lean and Mean blijft wat kosten bespaart en zeer efficiënt is bij een repeterend gebouw.

Wat is S-Bestek

 • S-Bestek is de eerste en enige Webbased (SaaS) besteksoftware gebaseerd op de STABU-systematiek voor de burger- en utiliteitsbouw, gelanceerd in 2017.
 • S-Bestek ondersteunt naast STABU2 ook Bouwbreed-Werksoorten, Bouwbreed-Bouwsystemen&Installaties, Bouwbreed-NL/SfB, UAV 2012.
 • Met S-Bestek kunt u afrekenen per bestek, wat interessant is voor partijen die slechts een klein aantal bestekken per jaar maken. Hierover zijn afspraken gemaakt met STABU.
 • Het abonnement is flexibel op te schalen. Wanneer het voordeliger is om een volledige licentie aan te schaffen, betaalt u niet meer per projectbestek.
 • Tijdens het ontwerpen en ontwikkelen van S-Bestek is voortdurend afstemming geweest met zowel STABU als met de gebruikers, de bestekspecialisten. Daardoor biedt S-Bestek datgene waar de markt behoefte aan heeft.

S-Bestek is gereed voor de (digitale) toekomst en zorgt ervoor dat ook in het BIM-tijdperk specificeren zijn waarde kan blijven bewijzen.

Heeft u interesse in een demo of wilt u een licentie aanschaffen? Neem dan contact op met Paul Buchter op: sales@systhema.nl