Bimmen met bestekken

BIMMEN met bestekken zorgt voor het verbinden van marktpartijen met elkaar. Voorschrijvers zoals architecten- en ingenieursbureaus, bouw- en installatieadviseurs en bestekschrijvers maar ook fabrikanten, opdrachtgevers en de uitvoerende partijen hebben elkaar nodig om tot een optimaal resultaat te komen. Goede ICT, die dit concept ondersteunt, is vaak een onderbelicht onderwerp. S-Bestek biedt de oplossing.

Systhema is een relatieve nieuwkomer op de bouwsoftwaremarkt en heeft veel ICT-kennis opgedaan in andere branches (banken, verzekeringsmaatschappijen, ziekenhuizen, gemeenten, universiteiten en retail). Systhema is al vanaf 1994 actief in de ICT en ontwikkelt software en detacheert ICT-professionals. Systhema heeft in het verleden ruime ervaring in de bouw opgedaan met o.a. de ontwikkeling van calculatiesoftware, aannemers- en elementenbegrotingen maar ook met diverse logistieke pakketten en procesbesturing.

Bij Systhema is de affiniteit met de bouwbranche nooit verloren gegaan. Na bijna 25 jaar keren we weer terug in de bouw met een bestekverwerkingprogramma, S-Bestek genaamd. De ervaring die Systhema heeft opgedaan in andere branches is toegepast in S-Bestek.

Samen werken is ook samenwerken

In 2011 zijn we gestart met een marktverkenning en schrokken we van de ICT-acceptatiegraad in de bouw, met name in het vakgebied waarin de bestekschrijver zich beweegt. Zelf hebben we rond 1985 een cursus bestekschrijven bij STABU gevolgd en moesten we helaas concluderen dat er in die tussentijd niet veel is veranderd.

Vooral op het gebied van integratie (verbinden dus) zien we een enorme achterstand met andere branches. Het gebruik van internet is zeer beperkt en het uitwisselen van gegevens gaat nog zoveel mogelijk met bestanden. Eenduidigheid over gegevens en beschikbaar stellen van gegevens tussen marktpartijen laat nog veel te wensen over.
We zijn bij het toetreden van deze markt ook geschrokken van het wantrouwen van diverse partijen onderling. Dat kan geen goede basis zijn voor samenwerken en zal de gebruikers niet gaan helpen. Dat is jammer omdat alleen met een goede samenwerking de bouw vooruit kan komen op ICT-gebied.

Samenwerken in de cloud

Systhema is een kleine speler en wordt niet gehinderd door (slechte ervaringen uit) het verleden en wil daarom beginnen om de samenwerking tussen uiteindelijk alle BIM-partijen te verbeteren. Gezien de complexiteit van het bouw- en onderhoudsproces van gebouwen en de infrastructuur zijn volgens ons webbased applicaties zoals S-Bestek een voorwaarde om tot een optimale samenwerking tussen alle marktpartijen te komen.

Bimmen met bestekken

Systhema heeft dan ook als eerste bedrijf een op STABU Bouwbreed en STABU2 gebaseerde, web-based besteksoftware ontwikkeld. S-Bestek ondersteunt naast Bouwbreed-Werksoorten, Bouwbreed-Bouwsystemen&Installaties en Bouwbreed-NL/SfB de bestaande STABU²-systematiek incl. OSF. S-Bestek maakt het mogelijk om online bestekken te delen met andere marktpartijen zoals bestekschrijvers, fabrikanten en opdrachtgevers. Dit noemen wij BIMMEN met bestekken.
Omdat we vinden dat bij samenwerken iedereen mee moet kunnen doen heeft Systhema samen met STABU een licentiestructuur ontwikkeld die het mogelijk maakt om per bestek af te rekenen. Ideaal voor bestekschrijvers die maar een paar bestekken per jaar maken. S-Bestek is ook geschikt voor fabrikanten die zelf hun bestekteksten willen maken en online beschikbaar willen stellen aan bestekschrijvers, samenwerken dus.

Uitnodiging

Systhema heeft als ICT- bedrijf deze uitdaging als eerste opgepakt. We zijn begonnen met een solide ICT-architectuur neerzetten gebaseerd op samenwerken middels internet. De eerste invulling hiervan is terug te vinden in S-Bestek. Iedereen die vooruit wil en mee wil met de ontwikkelingen in de ICT nodigen we uit zijn ideeën te delen met ons. De kans is reëel dat deze ook in S-bestek worden opgenomen.

Lees meer