Birds – 10 jaar artikelen over het bestek

Tien jaar artikelen op het gebied van bestekken

Veel bestekboeken komen tot stand onder hoge tijdsdruk. De juridische kennis van technici is beperkt. Bestekboeken zijn daarom vaak onbegrijpelijk en inconsistent. Technische en juridische onjuistheden veroorzaken bouwfouten en veel tijdrovende discussies en leiden tot arbitrages en rechtszaken. De problemen en geschillen waarbij Sietze Wierda werd ingeschakeld leverden de onderwerpen waarnaar onderzoek werd gedaan en stof voor de hier opgenomen artikelen:

01-fabrikantnamen-in-het-bestek
02-stijgende-staalprijzen
03-garantie-voorgeschreven-constructie
04-aansprakelijkheid en garanties
05-coordinatie bestekken
06-NL-BSB conformiteitsverklaring
07-UAV-GIW-en-verzekeringen
08-bestekboekdeel-installaties
09-nevenbestekboek-installaties-demarcatie
10-verschillen in afmetingen of toestand
11-monsters als specificatie
12-UAV-GIW-en-verzekeringen
13-volgens nadere opgave
14-bestekboek-tekeningen
16-verwerkingsvoorschriften
17-voorgeschreven-bouwstoffen
18-oplevering-en-ingebruikname
19-Draagconstructies en bestek