Interview Monumentenadvies Oost

Op 3 mei 2017 heeft er een interview plaatsgevonden met Monumentenadvies Oost, één van de eerste S-Bestek gebruikers.

Monumentenadvies Oost zegt ja tegen S-Bestek

Elk bestek is een uniek stuk werk, zeker als het gaat om restauratie. Monumentenadvies Oost uit Dalfsen heeft voor de specificaties STABU en voor de software S-Bestek van Systhema. Een combinatie waarmee het fijn werken is.

Arie Schuilenborg, bestekschrijver bij Monumentenadvies Oost

Arie Schuilenborg – bestekschrijver bij Monumentenadvies Oost – was al langere tijd op zoek naar een volwaardig programma om het beste uit STABU te halen: “Ons bureau is met volle overtuiging overgestapt op de nieuwe Bouwbreed-systematiek en de teksten op het gebied van restauratiewerk heeft ons een extra zetje gegeven.” Over de basissoftware die STABU levert was hij minder enthousiast: “Ik heb daarom bij mijn STABU2- softwareleverancier Kubus aangeklopt, maar zij gaven aan geen software te zullen bouwen voor dit platform. Tijd om eens verder te gaan kijken dus!“

Het eerste contact is gelegd op de kennismarkt bij het jubileumevent van STABU, waarbij Systhema een van de sponsors was.. Schuilenborg zegt daarover: “Vanaf het eerste moment heb ik nauw contact gehad met Systhema over het programma. Ik kreeg de kans aangeboden om actief mee te denken, feedback te geven op functionaliteit en te helpen om de applicatie S-bestek naar een hoger plan te tillen. Eigenlijk een luxe positie waarin ik verkeerde, vanwege de korte lijntjes werden de issues die ik constateerde snel en efficiënt opgelost. Alle lof voor de ondersteuning en service.”

Model Restauratiebestek

“STABU Bouwbreed is zo opgebouwd dat er volgens verschillende classificaties mee is te werken. De classificatie ‘Werksoorten’ sluit momenteel nog het beste aan op onze werkwijze, dus nog niet de nieuwe Bouwsystemen & Installaties aangezien ik daarmee nog niet alles kan selecteren wat ik nodig heb. Wel kan ik gebruik maken van de voorbeeldbestekteksten van restauratiewerk.” Dit Model Restauratiebestek is een directe vertaling van de uitvoeringsrichtlijnen (URL-en) die worden uitgegeven en beheerd door ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) en RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). De ontwikkelde specificaties zijn begin 2017 beschikbaar gekomen via de online specificatiesystematiek STABU Bouwbreed. Vanwege het specialistische karakter van het werk heeft Monumentenadvies Oost deze direct in de praktijk kunnen toepassen.

Werken met Bouwbreed

Arie Schuilenborg werkt al vanaf 1988 met STABU en heeft door de jaren heen zijn eigen methodiek gemaakt op basis van best-practice: “Ik ben begonnen om het bestek uit drie delen op te bouwen en wel een algemeen, een administratief (UAV) en de werkbeschrijving.“ Het bezwaar dat met de overstap van de systematiek STABU2 naar Bouwbreed een nieuw bureaubestek moest worden opgesteld schuift hij snel van tafel: “Een werkbeschrijving is voor alle restauratieprojecten uniek, wij kùnnen niets kopiëren al zouden we het willen. Ik maak tegenwoordig in 2 à 3 dagen een bestek, dat is in het verleden heel anders geweest. Ook dat is het mooie aan S-Bestek, het programma is gebruiksvriendelijk en heeft een dusdanige logische opbouw dat ik mijn weg daarin snel heb kunnen vinden.”

“In het algemene deel zitten een aantal basisomschrijvingen over de werkwijze van zijn organisatie. Daarna komen de projectspecifieke werkomschrijvingen. Elke werkbeschrijving start ik met ‘de locatie’, desnoods door het toevoegen van een extra blanco regel als daarvoor geen ruimte beschikbaar is. Het is wel zo dat ik gebruik blijf maken van de werkomschrijvingen (werksoorten) dus niet van de mogelijkheden om complete systemen te omschrijven. Bij nieuwbouwwerk is dat makkelijker dan kun je zo’n heel systeem omschrijven, waar alles in zit. In de restauratiewereld is dat wat lastiger. “

De onderlegger van het werk is het inspectierapport voor de monumentenwacht, waarin het gehele bouw wordt uitgekristalliseerd met daarbij een toelichting en mogelijke werkzaamheden. De nummering in dit inspectierapport wordt overgenomen, zodat het makkelijk is terug te vinden voor de aannemer. Of dit helemaal volgens de regels is weet Schuilenborg niet, maar soms dient de oplossing zich aan door een praktische instelling.

Subsidie aanvraag

Besteksinformatie is voor meerdere doeleinden geschikt. “Wij gebruiken dit ook voor de subsidieaanvragen.“ Zo is daar bijvoorbeeld BRIM-subsidie die aangevraagd kan worden voor sober en doelmatig onderhoud aan rijksmonumenten die (grotendeels) geen woonbestemming hebben. “De begroting van de restauratie en renovatie van binneninrichting is via selectie van het betreffende hoofdstuk uit STABU te halen. De clientèle van het adviesbureau uit Dalfsen is heel divers. “Zo heeft niet iedere opdrachtgever een e-mailadres wat wel benodigd is bij het aanvragen van een subsidie. We zijn daar wat creatiever in geworden en maken er tegenwoordig geen@mailadres.nl van, dan lukt het wel.”

Koperdraadje

Het kantoorgebouw van Monumenten Advies Oost was in 2012 was dit nog gewoon een schuur. Met de restauratie hebben we ons eigen visitekaartje kunnen afgeven. De enige wens die Schuilenborg heeft is om een betere internetaansluiting te krijgen: “Nu werkt het hele gebied nog op een koperdraadje van KPN. Met de webapplicatie S-Bestek kan ik mijn gegevens over het bestek overal oproepen als ik internetverbinding heb. Dat is een groot voordeel. In het begin kende de applicatie nog de nodige strubbelingen maar dat is inmiddels goed opgelost. Sinds januari heeft het een hele vertaalslag gehad. Hier merk je alleen het geoptimaliseerde resultaat van aangezien de updates geautomatiseerd plaatsvinden, werken in de cloud. Je hebt geen software, alleen toegang.
Een paar wensen heeft Arie Schuilenborg nog wel: “Het zou fijn zijn als de restauratieteksten een duidelijke herkenbaarheid heeft, daarvoor moet ik bij STABU aankloppen. Aan Systhema heeft hij gevraagd om zo snel mogelijk de module met de UAV beschikbaar te maken. “

Pand met een verhaal

De monumentale panden staan er al meer dan honderd jaar, dus veel haast komt er bij restauratie niet kijken. “Het enige waar je voor moet zorgen is dat het dak waterdicht blijft, dat is funest.” Als adviseur komt Schuilenborg met veel verschillende mensen in aanraking met zeker zoveel panden. Elk pand heeft zijn eigen verhaal. “Ik neem graag de tijd ervoor om al die verhalen in me op te nemen. “Met al deze bagage kun je het beste advies leveren. Het levert soms informatie op die met geen pen te beschrijven is. Maar daarvoor hebben we dan weer Monumentenadvies Oost, STABU en nu zeker Systhema. Een combinatie van formaat”, aldus Arie Schuilenborg, bestekschrijver en adviseur bij Monumentenadvies Oost.

Monumentenadvies Oost is een gespecialiseerd adviesbureau dat zich richt op de instandhouding van monumentale panden. Vanuit jarenlange praktische ervaring en de onafhankelijke positie houden zij zich bezig met het opstellen van complete plannen voor onderhoud, herbestemming en restauratie. Ook de voorbereiding en begeleiding van de uitvoering kunnen zij verzorgen. Last but not least geven zij daarnaast advies bij aankoop en verduurzaming van monumentale panden. Meer informatie via website: www.monumentenadvies-oost.nl.

 

Een verslag van dit interview kunt u hier vinden in *.pdf.