Interview Systhema – Bouwbreed

Interview Paul Buchter – Systhema Holding B.V.

Paul Buchter, commercieel directeur Systhema Holding, 22 mei 2017:

“S-Bestek geeft toekomstgerichte ‘boost’ aan STABU Bouwbreed”

“Met de introductie van ons S-Bestek, de eerste web-gebaseerde besteksoftware voor de burger- en utiliteitsbouw, ondersteunen wij zowel de bestaande STABU2-systematiek en OSF, alsook STABU Bouwbreed-Werksoorten en Bouwsystemen & Installaties en creëren zo een geleidelijke overgang naar STABU Bouwbreed”, zegt Paul Buchter, commercieel directeur van Systhema Holding.

Systhema
Systhema is gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en beheren van maatwerksoftware en standaardpakketten, terwijl het zusterbedrijf Systhema Consultancy professionals levert voor ondersteuning in de uitvoering. “Hoewel wij ons ook op andere marktsegmenten richten, hebben wij een grote affiniteit met de bouwbranche, waar kennis van applicatie-integratie en informatie-architectuur steeds belangrijker worden”, aldus Buchter.

Bouwbreed; dé basis voor S-Bestek.
“Laat ik vooropstellen dat wanneer STABU Bouwbreed geflopt zou zijn, wij als Systhema, evenals andere softwarehuizen, niet met STABU zouden samenwerken. STABU is de standaard in de markt, waardoor bestekschrijvers en opdrachtgevers allemaal dezelfde systematiek hanteren bij het schrijven van bestekken. Zonder STABU zouden we teruggaan naar het Belgische model en zou iedereen zijn eigen bestek schrijven. Ook in België zien we steeds meer softwarehuizen pleiten voor het grotere belang; voor uniformiteit. Terug naar de oude situatie moeten de bestekschrijvers in Nederland niet willen”, aldus Buchter.

Afrekenen per bestek
Buchter vervolgt: “Toen wij in 2012 begonnen met het ontwikkelen van eigen software, werden we als nieuwe speler in de markt met argusogen bekeken. Al gauw bleken we een serieuze partij te zijn en konden we ook met STABU afspraken maken. Samen hebben we o.a. een nieuwe licentiestructuur geïntroduceerd waarbij per bestek kan worden afgerekend. Ideaal voor bestekschrijvers die maar een paar bestekken per jaar maken.”

Samenwerken
Volgens Buchter is het uitgangspunt van Systhema om alle betrokken partijen integraal te laten samenwerken, waardoor een hoge mate van informatie-uitwisseling ontstaat; “De bouw heeft een achterstand wat betreft de integratie binnen de branche, maar zeker met andere branches. Als Systhema willen wij de samenwerking tussen álle BIM-partijen verbeteren door het innovatief toepassen van moderne ICT”.

Web-based en flexibel
“De eerste stap in deze richting is S-Bestek. Het voordeel van deze web-gebaseerde applicatie is dat je altijd werkt vanuit één centrale versie, die toegankelijk is op verschillende hardware (mobile) installaties. S-Bestek bestaat uit een portal en een applicatie, waarbij de portal de basis vormt voor het Bestek-Communityplatform. “De basisarchitectuur van S-Bestek zorgt voor een snelle implementatie van nieuwe systematieken, zoals Bouwbreed”, aldus Buchter: “Op die manier willen wij met S-Bestek een nieuwe aanpak introduceren binnen de bouw en software ontwerpen die wendbaar is en snel met veranderingen kan omgaan”.

Verbeterpunten
Over de mogelijke verbeterpunten wijst Buchter naar het verder toegankelijk maken van content in nauwe samenwerking met de bestekschrijvers en fabrikanten. “Een systematiek als STABU Bouwbreed dient een gezond samenspel te zijn tussen de software die de functies toegankelijk maakt en de gevraagde content. Het is belangrijk dat de juiste content beschikbaar is en de bestekschrijver alles kan vinden wat hij nodig heeft voor het maken van een goed bestek. Dat dient een goed samenspel te zijn tussen STABU, bestekschrijvers en fabrikanten”.

De voordelen van Bouwbreed
Wijzend naar de voordelen van STABU Bouwbreed zegt Buchter: “STABU Bouwbreed heeft alles in zich om uit te groeien tot een sterke systematiek die door de gehele bouwbranche gebruikt wordt. Het is pragmatisch, biedt voldoende flexibiliteit en kent een praktijkgerichte aanpak om -naast de werksoortensystematiek- gehele bouwsystemen en installaties te specificeren. Ik adviseer onze gebruikers altijd om met een eenvoudig project in Bouwbreed te starten en dit geleidelijk uit te bouwen naar ingewikkelder projecten”.

Samen werken met de markt
Paul Buchter wil er nadrukkelijk op wijzen dat het zwart maken van verschillende marktpartijen, zoals dat nu in de media gebeurt, een negatieve uitwerking heeft op iedereen: “We moeten dit niet willen. Iedereen is erbij gebaat om samen te werken en één taal te spreken. Naar bestekschrijvers zou ik willen zeggen: Kijk af en toe eens kritisch naar je huidige software. Biedt deze de mogelijkheid om te komen tot een optimale toegankelijkheid en het volledig ontsluiten van alle functionaliteiten die Bouwbreed biedt? Want wil je als bestekschrijver alle mogelijkheden benutten, dan dient de toegepaste software daar wel op aan te sluiten. In plaats van elkaar in de haren te vliegen, is het veel beter nieuwe ideeën met elkaar te delen. Alleen dát gaat de bestekschrijver helpen. Wij als Systhema willen deze vervolgens graag in ons S-Bestek opnemen, want verdere ontwikkelingen worden bepaald door de markt en daar kan iedereen zijn positieve steentje aan bijdragen”, besluit Buchter.