Knowledgebase – Info

S-Bestek beschikt over een Knowledge Base welke continu verrijkt wordt door professionals uit het vakgebied.
De Knowledge Base is alleen voor S-Bestek gebruikers beschikbaar en bevat handige tips voor het vervaardigen van een bestek.

Daarnaast bevat de Knowledge Base informatie over het gebruik van S-Bestek.

Om de invoering van STABU Bouwbreed efficiënt te laten verlopen, is er een Leeswijzer gemaakt om als voorbeeld te dienen. Dit voorbeeld kan – aangepast naar eigen believen – worden gebruikt voor bestekschrijvers / informatiemanagers om duidelijkheid te scheppen richting opdrachtgevers.

Om duidelijkheid te scheppen over STABU Bouwbreed door de bestekschrijvers richting opdrachtgevers is een ‘Leeswijzer’ samengesteld: BWBRD Leeswijzer