Als eerste integratie Bestek en BIM gerealiseerd

Systhema heeft met S-Bestek als eerste een IFC-importfunctie gerealiseerd waarmee IFC-data (IFC2x3) kan worden geladen in S-Bestek.

De bestekstructuur (index) van de 3D BIM wordt op basis van de eigenschappen zoals gedefinieerd in de BIM Basis ILS automatisch in de Stabu NL/SfB module opgebouwd.
Met S-Bestek beschikken bestekschrijvers over al relevantie informatie uit het IFC-model om de prestaties per object vast te leggen in S-Bestek. In S-Bestek kunnen tevens alle onderdelen worden gespecificeerd die die niet gemodelleerd zijn. Hiermee kan het prestatiebestek compleet worden gemaakt.

Daarnaast kunnen versies van IFC-files met elkaar worden vergeleken waarna de verschillen zichtbaar worden gemaakt.
Van elke nieuwe IFC-versie ontstaat een nieuwe versie van het prestatiebestek zodat versiebeheer is geborgd.

S-Bestek maakt gebruik van de Open BIMServer en viewer voor direct tonen van het model en/of objecten vanuit het bestek.
Daarnaast kan de gebruiker een URL terugschrijven in de IFC-file en inlezen in het 3D-model waarna de bij het object behorende prestaties rechtstreeks vanuit het model kan worden geopend.

Dit is uniek en hot in de BIM-wereld.

Geef een antwoord