S-Bestek 2.0.01 live

Nieuwe functionaliteit:

 • Nieuwe functie om twee versies van bestekken met elkaar te vergelijken en de verschillen zichtbaar te maken. Hiermee kan een Nota van wijzigingen worden gemaakt,
 • Nieuwe CSS-functie  om schermopmaak en print opmaak (lettertype, lettergrootte, legelhoogte en ook egelbreedte te wijzigen. Deze kunnen via buttons worden ingesteld,
 • Daarnaast zijn er nu gescheiden style-sheets voor monitor en printen.  Kunnen handmatig worden gemuteerd door de admin gebruiker van een bedrijf,
 • Nieuwe advanced HTML-editor beschikbaar voor vrije tekstvelden. Nu de mogelijkheid om plaatjes, tabellen en URL’s op te nemen in een vrije tekstveld,
 • Nieuwe functie om bestekken te controleren en te herstellen,
 • Nieuwe functie om Relatics data te kunnen koppelen aan bestekonderdelen in STABU2 en BWBRD,
 • Nieuwe functie om Ruimte Specificaties kunnen koppelen aan bestekonderdelen in STABU2 en BWBRD en een URL genereren voor extern toegang tot bestekteksten,
 • Standaard opsommingsteken in vrije teksten en ook in de STABU-teksten kan nu vervangen worden door een andere opsommingtekens.

Verbeteringen:

 • Grote performance verbeteringen gerealiseerd bij laden, kopiëren en importeren van een bestek,
 • Verbeteringen SUF-import door en automatische herkenning van de bron software en kiezen van de juiste karakterset,
 • Bij SUF-import kan nu kan de oorspronkelijke vrije tekst opmaak beter worden benaderd door de ingebouwde logica,
 • Eenvoudiger vrije teksten kunnen knippen en plakken uit andere bestekken,
 • Voorblad gegevens eenvoudig kunnen kopiëren van andere bestekken,
 • Aantal muisklikken voor de gebruiker verder beperkt,
 • Print instellingen verder verbeterd.

STABU2:

 • Voorbereidingen getroffen om aan te sluiten op de STABU database, middels webservice. Waarmee de gebruikers straks kunnen beschikken over actuele STABU2 content in S-Bestek.
 • Diverse verbeteringen doorgevoerd op basis van gebruikerservaringen.
 • Content kunnen selecteren uit andere catalogussen.

IFC <> bestek integratie:

 • Zelf kunnen uploaden van een model in de viewer,
 • Geselecteerde objecten kunnen nu worden gevisualiseerd in viewer,
 • Geladen modellen kunnen beheren,
 • Volgorde van IFC-property data verbeterd in het IFC-info scherm,
 • NL/SfB variantelementen (99.99) kunnen kopiëren,
 • IFC objecten kunnen nu gelinkt worden aan verschillende NL/SfB variantelementen (99.99),
 • Koppeling IFC objecten ondersteunt meerdere besteksystematieken.
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Geef een reactie