Systhema participeert in STABU klankboard (update 27-6-2018)

Systhema participeert in STABU Klankboard

Systhema is vertegenwoordigd in het STABU Klankboard om samen met STABU, bestekschrijvers en andere systeemhuizen te praten over ontwikkelingen rond bestaande en nieuwe systematieken.

Op dit moment werkt STABU, samen met de werkgroep en de systeemhuizen, hard aan de update van STABU2. Deze eerste versie zal met name bestaan uit een update van de NEN-normen in STABU2.

STABU heeft een twee-sporen traject ingezet (publicatie 27-6-2018):

Spoor 1:
Updaten van de normeringen op basis van de Catalogus 2017-1 en het open specificatie formaat (osf-techniek). Deze actualisering van de normen komt rond de zomervakantie beschikbaar. Voor de gebruiker betekent het dat zij naast de Catalogus 2017-1 ook de nieuwe osf beschikbaar heeft bij het opstellen van een bestek.

S-Bestek zorgt voor directe integratie en beschikbaarheid in de nieuwe catalogus 2018-1.

Spoor 2:
Werken aan een complete update, waarin ook toevoegingen en verwijderingen zijn verwerkt. Hierbij worden de belangen van zowel opdrachtgevers,  bestekschrijvers, systeemhuizen,  fabrikanten als Stabu zelf meegenomen. De oplevering van Spoor 2 is gepland eind december 2018 / januari 2019.

S-Bestek zorgt dat gebruikers altijd over de laatste versie van de STABU2-content beschikken via de webservice. Onder de naam “STABU2 actueel” van S-Bestek komt deze beschikbaar

Geef een reactie