Overstapregeling

Maak nu gebruik van de overstapregeling, geldig tot 31-12-2019.
Als klant betaalt u 500 euro voor een jaarlicentie S-Bestek tot eind 2019. Aan het jaar van het jaar krijgt deze 500 euro terug bij het afsluiten van een S-Bestek licentie voor 2020.
Tevens wordt bij een overstap al uw STABU2 (SUF) bestekken kosteloos geconverteerd naar S-Bestek.

Vraag naar de voorwaarden door het contactformulier hieronder in te vullen.

 

* verplicht

Voorwaarden overstapregeling:

Met het accepteren van deze overstapregeling gaat de gebruiker een licentieovereenkomst aan voor minimaal 1 werkplek ingaande op 1 januari 2019 en eindigend op 31 december 2019.

Op de licentieovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden Licentieovereenkomst S-Bestek van toepassing. De licentiehouder zal de verplichtingen voortvloeiende uit deze licentieovereenkomst en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden naleven. Zie Algemene Voorwaarden Licentieovereenkomst S-Bestek.
Na afloop van dit tijdvak wordt de overeenkomst telkens voor één (1) jaar stilzwijgend verlengd, tenzij drie (3) maanden voor afloop van de overeenkomst door één der partijen is opgezegd.