Privacy policy S-Bestek

Inleiding

Het is mogelijk dat Systhema bij het aanbieden van diensten informatie van u als S-Bestek gebruiker verwerkt (deze informatie wordt hieronder aangeduid als ‘persoonsgegevens’). De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om u een waarborg te bieden dat wij zorgvuldig met uw informatie zullen omgaan. U kunt ons te allen tijde aan deze regels houden. De verantwoordelijke voor de gegevens-verwerking is Systhema Informatietechnologie B.V. (“Systhema”) , De Haal 7, 1511 AL te Oostzaan.

Systhema Informatietechnologie B.V. houdt zich aan de geldende Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Europese richtlijnen en de gedragcodes van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA). Meer informatie over de DDMA is te vinden op http://www.ddma.nl.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt van Systhema is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Systhema of haar partners niet verplicht is. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u gegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal Systhema diensten is het invoeren van persoonsgegevens ook niet noodzakelijk. Voor het gebruik van andere diensten verlangt Systhema wel dat persoonsgegevens worden ingevoerd. Het is mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van sommige diensten als u geen persoonsgegevens aan Systhema verstrekt.

Omgaan met persoonsgegevens

Systhema kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij niet alleen om gegevens als naam, adres, woonplaats en e-mailadres, maar ook om gegevens over interesses van u als gebruiker van één van onze websites of diensten. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij Systhema bekend zijn omdat u heeft aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren. Ook is het mogelijk dat Systhema uw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop u van de diensten van Systhema gebruik maakt (bijvoorbeeld door te kijken welke webpagina’s zijn bezocht).
Het spreekt voor zich dat Systhema zeer zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens. Systhema verwerkt deze gegevens in de eerste plaats om uw diensten, producten en/of informatie aan te bieden en aan te passen aan de behoeften en wensen. Als het gaat om een betaalde dienst, gebruikt Systhema de gegevens eveneens om te factureren. Het is ook mogelijk dat Systhema de gegevens gebruikt om gericht aanbiedingen te doen. Zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan Systhema vermoedt dat het de interesse heeft of, als u daartoe toestemming hebt gegeven, een e-mail worden verzonden met daarin een aanbieding. Tenslotte kan Systhema, alleen nadat toestemming is gegeven, gegevens aan derden ter beschikking stellen die de gegevens kunnen gebruiken om informatie aan te bieden die binnen het interesseprofiel vallen.
Indien u gebruik maakt van diensten van partners van Systhema, gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beheer

Systhema is van mening dat haar systemen altijd goed moeten functioneren en over voldoende capaciteit moeten beschikken. Om die reden maakt Systhema back-ups van bijvoorbeeld de mailsystemen. De back-ups gebruikt Systhema uitsluitend om systemen weer in de oude staat te herstellen als een storing is opgetreden. Systhema analyseert het gebruik van haar systemen om te bepalen welke capaciteit nodig is en om te controleren of systemen goed functioneren.

Beveiliging

Het kraken van websites is regelmatig in het nieuws. Bij een geslaagde kraak kunnen gegevens over gebruikers van de websites op straat komen te liggen. Systhema wil vanzelfsprekend voorkomen dat haar websites worden gekraakt. Om die reden legt Systhema vast vanaf welke computers gebruik wordt gemaakt van de Systhema-diensten. Ook wordt continu gekeken of iemand niet illegaal probeert zich toegang te verschaffen tot de Systhema computers. De gegevens die worden vastgelegd, worden niet langer bewaard dan nodig voor een goede beveiliging.

Rechten

Systhema wil duidelijk zijn over de manier waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Deze privacyverklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen heeft over de manier waarop Systhema met de persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een bericht sturen aan: sales@systhema.nl of info@systhema.nl
U kunt ook een bericht aan bovenstaand adres sturen als u wilt weten welke gegevens zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren en als u gegevens wilt laten wissen. Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het per e-mail of post ontvangen van aanbiedingen. Wilt u gebruik maken van uw recht op inzage in de persoonsgegevens, mag Systhema volgens de regels van de wet hiervoor een maximale vergoeding van € 4,50 vragen.

Cookies

Tot slot een korte toelichting over het gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer. Aan de hand van cookies kunnen websites van Systhema u herkennen als u de volgende keer langskomt op één van de sites van Systhema. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u in de winkelwagen hebt liggen of om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Als het niet nodig is om in het cookie persoonsgegevens op te slaan, doet Systhema dit ook niet. Cookies kunnen de computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.
Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in de browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van de gebruikte browser. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat van bepaalde diensten geen gebruik gemaakt kan worden.

Wijzigen van de privacyverklaring

Systhema houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Systhema adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd en de versie van het document te controleren.