TMC – BIM en S-Bestek

Bouw informatie modellering of kortweg BIM zal in toenemende mate als tool de levenscyclus van bouwwerken gaan bepalen.
Talloze partijen hebben zich op deze markt gestort, waarbij met name de uitvoerende partijen alsook vastgoedbeheerders inmiddels goed bediend worden.

Nadelen zijn er natuurlijk ook; de software is lang niet altijd web-based en dat is niet handig in een wereld die snelheid en efficiency (altijd de laatste stand van zaken realtime beschikbaar) omarmt. Bovendien heeft  “de bouw” als belangengroep het meeste baat bij uniformiteit en integratie en daar valt nog een hoop te verbeteren. Commerciële belangen kunnen integratie van software en platforms ook in de weg zitten, alhoewel ook hier wel stappen worden gezet.

Aan de kant van softwareontwikkelingen met betrekking tot de bestekschrijvers was het lange tijd akelig stil als we de nieuwe ontwikkelingen door het filter “web-based” halen. De noodzaak wordt door velen wel beaamd maar vooralsnog te weinig in daden omgezet.
Het voortborduren op verouderde software en tegenstrijdige belangen van betrokken partijen stonden tot voor kort innovaties in de weg.

Tot voor kort, want er heeft zich nu een speler gemeld in de bestekwereld die onze aandacht verdient;
Systhema heeft met S-Bestek de handschoen opgepakt en brengt als eerste partij een webbased  (STABU) bestekprogramma op de markt.

S-Bestek moet veel meer worden dan sec besteksoftware. Het moet uitgroeien tot een platform waar vakkennis, relevante productinformatie, ervaringen en ideeën van en voor gebruikers en belanghebbenden kunnen worden uitgewisseld.
Een kennisbank, communicatieplatform en bestekprogramma in één met aan de horizon de integratie met andere facetten van het bouwproces.

Er is nu een S-Bestek 1.0 versie gereed en het community- platform staat nog in de kinderschoenen, maar voor zowel de verdere ontwikkeling van de besteksoftware als het platform wordt nadrukkelijk een beroep gedaan op u als (toekomstige) klant en gebruiker. Probeer het eens uit dat prachtige S- Bestek middels een try-out of ga direct voor een licentie. Warm aanbevolen!

Tim Bakker

TMC Marketing

www.tmcmarketing.nl

info@tmcmarketing.nl